MSDS gegevens

In het kader van de veiligheid dient het personeel dat werkt met gevaarlijke stoffen goed op de hoogte te zijn van de risico''s. Bij incidenten onderweg is het vaak niet mogelijk om de MSDS (veiligheidsblad) direct beschikbaar te hebben.

Hieronder treft u een link aan naar een site (engels) waarop u van vele stoffen een msds kunt vinden.

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/